مقاله

شهریور 9, 1398
۱۰ راه کاهش استرس | خانه سبز موفقیت

۱۰ راه کاهش استرس; اضطراب را به راحتی شکست دهید!

مرداد 27, 1398
۳ عادت اشتباه و مانع تندخوانی

۲ عادت اشتباه و مانع در تندخوانی

مرداد 13, 1398
راههای افزایش تمرکز | خانه سبز موفقیت

ده تکنیک افزایش تمرکز برای مطالعه

آذر 26, 1396
محیط مطالعه کردن - پانسیون مطالعاتی خانه سبز امید

فضای مناسب مطالعه

چطور فضای دلخواه مطالعه خود را راه اندازی کنیم٬ چطور فضای مخصوص خود را ایجاد کنیم...